dekoračná štiepka – mineralizovaná štiepka

Čo znamená “mineralizovaná” štiepka?


Mineralizovaná štiepka – dekoračná štiepka je záhradný dekoračný materiál, ktorý by sa dal zaradiť niekde na pol cestu medzi farbenou záhradnou štiepkou a kameňom určeným k záhradnej dekorácii. Nie je to však ani farbená štiepka, ani kameň. Mineralizovaná štiepka má v sebe výhody štiepky a kameňa, pričom úpravou nazvanou mineralizovanie sa snaží eliminovať všetky nevýhody, ktoré má kameň aj drevo. Mineralizovaná štiepka je ihličnatá štiepka, ktorá je vnútorne a povrchovo mineralizovaná. To znamená, že je na povrchu obalená prírodným minerálnym (kamenným) práškom obsahujúcim prírodné minerálne pigmenty. Pri kontakte drevného vlákna s minerálnym práškom dochádza k chemickej reakcii, ktorá pozmení štiepku aj vnútorne teda na bunkovej úrovni.
dekoračná štiepka - Foto GDS
Výsledkom tejto chemickej reakcie je mineralizovaná štiepka, ktorá je mimoriadne odolná voči plesni a hnilobe. Svojou odolnosťou sa vyrovná kameňu, ale zároveň stále zostane ihličnatou štiepkou, ktorá neprehrieva a počas zimy naopak neochladzuje rastliny ako to robí kameň. Mineralizácia štiepky sa dá vysvetliť aj pomocou dlhodobého procesu v prírode, pri ktorom rastliny či drevo skamenejú. Práve túto prvotnú chemickú reakciu, ktorou začína tento náročný proces skamenenia dreva, sa pokúsili napodobniť v laboratóriu. Mineralizovaná štiepka je teda počiatočnou fázou vzniku skamenelého dreva. Úplne najjednoduchšie sa mineralizácia štiepky dá vysvetliť pomocou prirovnania, že na štiepke sa nachádza vlastne omietka.

Dekoračná štiepka


– mineralizovaná štiepka vďaka mineralizácii získala mnoho zaujímavých výhod. Postupne by sme Vám chceli priniesť podrobnejšie vysvetlenia jednotlivých vlastností mineralizovanej štiepky. O týždeň pre Vás pripravujeme článok o už spomínanej odolnosti voči hnilobe a pozitívách, ktoré vďaka tejto vlastnosti môžete získať vo Vašej záhrade.
dekoračná šitepka - ukážka dekorácie

Vyrovnávací podsyp, výplňová izolácia a záhradná dekorácia