Montážny návod suchých podsypov CEMWOOD

Fotonávod zobrazuje skladbu podlahy:

  • Betónový strop
  • Suchý vyrovnácí podsyp CW2000 – 100mm
  • OSB doska s perom a drážkou – 15mm
  • Penová podložka – 3mm
  • Laminátová plávajúca podlaha – 9mm
krok 1

Z podkladu odstránime hrubé nečistoty a skontrolujeme, či sa v podklade nenachádzajú väčšie trhliny, škáry a praskliny, cez ktoré by sa mohol podsyp strácať a prepadávať (v prípade dreveného doskového stropu s medzerami použijeme na prekrytie akúkoľvek paropriepustnú fóliu alebo geotextíliu).

krok 2

V prípade potreby podklad upravíme (ak by sa na podklade nachádzali napr. nejaké vyššie výčnelky, jednoducho ich odstránime. Ak je potrebné uložíme na podklad rozvody inštalácií (elektriny, vody, odpadu, atď,).

krok 3

Pomocou vodováhy alebo laseru si nastavíme rovinu a požadovanú hrúbku podsypu. Na základe týchto bodov sa následne podsyp vysype.

krok 4

Na pripravený podklad začneme podsyp voľne vysypávať a roztiahneme ho na plochu pomocou hrablí alebo lopaty. Podsyp je okamžite pochôdzny a môžete po ňom kludne chodiť. Minimálna predpísaná hrúbka podsypu je pre CW1000  0 mm a pre CW2000 10 mm.

krok 5

Okolo rozvodov sa taktiež vysype podsyp. Nad najvyššie položeným rozvodom musí byť minimálna hrúbka podsypu 10 mm.

krok 6

Vrstvu podsypu zarovnáme pomocou laty alebo dlhej vodováhy. Dávame pozor, aby sme podsyp zarovnali podľa výšky vopred pripravených bodov. Práve tieto vopred vymerané body nám zabezpečia dokonalú rovinatosť.

krok 7

Takto vyzerá podklad, ktorý je pripravený na ukladanie roznášacích vrstiev.

krok 8

Na zarovnaný podsyp postupne ukladáme roznášaciu vrstvu. Konkrétny typ roznášacej vrstvy je závislý od výberu finálnej násľapnej vrstvy – viac informácii nájdete v sekcii jednotlivých skladieb podláh. V tomto konkrétnom prípade používame OSB dosku hrúbky 15mm s perom a drážkou. Celú plochu postupne zakrývame tak, že dosky ukladáme stojac už na uloženej doske, aby bola stabilizovaná a fixovaná.

krok 9

Vyrovnaný podklad s uloženou roznášacou vrstvou.

krok 10

Na hotovú roznášaciu vrstvu ukladáme nášľapnú vrstvu v tomto prípade plávajúcu podlahu podľa usmernení výrobcu podlahy. Medzi roznášaciu a násľapnú vrstvu ukladáme mäkkú podložku, ktorou môže byť buď tenká mäkká drevovláknitá doskua alebo penovú podložku, ktorá sa bežne používa pri všetkých typoch plávajúcich podláh.

Máte záujem o suchý vyrovnávací podsyp CEMWOOD?

Prinášame vám najnovšie trendy!

0

Zákazníkov

0

Pozitívnych hodnotení produktov

0

Rokov skúseností

Šetrný k prírode

Podsypy CEMWOOD sa vyrábajú z dreva z regulovaného lesného hospodárstva. Sú 100% recyklovateľné. Ide o produkty s veľmi nízkou uhlíkovou stopou.

Stabilnosť

Podsypy CEMWOOD sú stabilné a majú nulovú dodatočnú sadavosť.

Kroková nepriezvučnosť

Podsypy CEMWOOD okrem vyrovnania krivých podláh sú výborné aj ako zvukový izolant.

Ľahký materiál

Podsypy CEMWOOD sú jedným z najľahších suchých vyrovnávacích podsypov na SR. Ich objemová hmotnosť sa pohybuje na úrovni 320 a 370kg/m3.

Rýchla a jednoduchá montáž

Podsypy CEMWOOD sú okamžite po vysypaní pochôdzne, bez vysychania a iných zbytočných prestojov, úspora nákladov na pracovnú silu

Trvácnosť

Podlahy s podsypmi CEMWOOD sú trvácne a odolné desiatky rokov.

Menu