Montážny návod suchých podsypov CEMWOOD

Fotonávod zobrazuje skladbu podlahy:

  • Betónový strop
  • Suchý vyrovnácí podsyp CW2000 – 100mm
  • OSB doska s perom a drážkou – 15mm
  • Penová podložka – 3mm
  • Laminátová plávajúca podlaha – 9mm
Pôvodný podklad
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Z podkladu odstránime hrubé nečistoty a skontrolujeme, či sa v podklade nenachádzajú väčšie trhliny, škáry a praskliny, cez ktoré by sa mohol podsyp strácať a prepadávať (v prípade dreveného doskového stropu s medzerami použijeme na prekrytie akúkoľvek paropriepustnú fóliu alebo geotextíliu).

Úprava podkladu
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

V prípade potreby podklad upravíme (ak by sa na podklade nachádzali napr. nejaké vyššie výčnelky, jednoducho ich odstránime. Ak je potrebné uložíme na podklad rozvody inštalácií (elektriny, vody, odpadu, atď,).

Zameranie výšky
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Pomocou vodováhy alebo laseru si nastavíme rovinu a požadovanú hrúbku podsypu. Na základe týchto bodov sa následne podsyp vysype.

Vysypávanie podsypu
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Na pripravený podklad začneme podsyp voľne vysypávať a roztiahneme ho na plochu pomocou hrablí alebo lopaty. Podsyp je okamžite pochôdzny a môžete po ňom kludne chodiť. Minimálna predpísaná hrúbka podsypu je pre CW1000  0 mm a pre CW2000 10 mm.

Zasypanie rozvodov
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Okolo rozvodov sa taktiež vysype podsyp. Nad najvyššie položeným rozvodom musí byť minimálna hrúbka podsypu 10 mm.

Zarovnávanie podsypu
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Vrstvu podsypu zarovnáme pomocou laty alebo dlhej vodováhy. Dávame pozor, aby sme podsyp zarovnali podľa výšky vopred pripravených bodov. Práve tieto vopred vymerané body nám zabezpečia dokonalú rovinatosť.

Podsyp v požadovanej rovine
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Takto vyzerá podklad, ktorý je pripravený na ukladanie roznášacích vrstiev.

Ukladanie roznášacej vrstvy
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Na zarovnaný podsyp postupne ukladáme roznášaciu vrstvu. Konkrétny typ roznášacej vrstvy je závislý od výberu finálnej násľapnej vrstvy – viac informácii nájdete v sekcii jednotlivých skladieb podláh. V tomto konkrétnom prípade používame OSB dosku hrúbky 15mm s perom a drážkou. Celú plochu postupne zakrývame tak, že dosky ukladáme stojac už na uloženej doske, aby bola stabilizovaná a fixovaná.

Uložená roznášacia vrstva
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Vyrovnaný podklad s uloženou roznášacou vrstvou.

Hotová podlaha
Montážny návod - suchý podsyp CEMWOOD

Na hotovú roznášaciu vrstvu ukladáme nášľapnú vrstvu v tomto prípade plávajúcu podlahu podľa usmernení výrobcu podlahy. Medzi roznášaciu a násľapnú vrstvu ukladáme mäkkú podložku, ktorou môže byť buď tenká mäkká drevovláknitá doskua alebo penovú podložku, ktorá sa bežne používa pri všetkých typoch plávajúcich podláh.

Prelistujte si konštrukčný katalóg on-line

Prelistovať on-line
Otvorí katalóg v novom okne

Máte záujem o suchý vyrovnávací podsyp CEMWOOD?

Toto je výsledok našej práce!

0

litrov

0

Pozitívnych hodnotení produktov

0

Rokov skúseností

Šetrný k prírode

Podsypy CEMWOOD sa vyrábajú z dreva z regulovaného lesného hospodárstva. Sú 100% recyklovateľné. Ide o produkty s negatívnou uhlíkovou stopou.

Stabilnosť

Podsypy CEMWOOD sú stabilné a majú nulovú dodatočnú sadavosť.

Kroková nepriezvučnosť

Podsypy CEMWOOD okrem vyrovnania krivých podláh sú výborné aj ako zvukový izolant.

Ľahký materiál

Podsypy CEMWOOD patria medzi najľahšie suché vyrovnávacie podsypy na SR. Ich objemová hmotnosť sa pohybuje na úrovni 320 a 370kg/m3.

Rýchla a jednoduchá montáž

Podsypy CEMWOOD sú okamžite po vysypaní pochôdzne, bez vysychania a iných zbytočných prestojov, úspora nákladov na pracovnú silu

Trvácnosť

Podlahy s podsypmi CEMWOOD sú trvácne a odolné desiatky rokov.