Lepené podlahy - PVC, koberec

Uvedené skladby podláh tvoria podklad pre montáž mäkkých nášľapných vrstiev ako napr. lepené PVC, linoleum či lepený koberec…

Skladba podlahy LPK1

  1. Betónový strop
  2. Suchý podsyp CEMWOOD           0 – 250 mm
  3. Mäkká drevovláknitá doska         8 mm
  4. Sádrovláknitá podlahová doska  25 mm

Skladba podlahy LPK2

  1. Doskový záklop
  2. Paropriepustná inštalačná fólia
  3. Drevený trámový strop
  4. Suchý podsyp CEMWOOD    0 – 250 mm
  5. Mäkká drevovláknitá doska  8 mm
  6. 2 x OSB ECO 3 pero+drážka 2 x 15 mm

Pozn. Pri ukladaní roznášacích vrstiev je nevyhnutné dodržiavať montážne zásady a usmernenia výrobcov.

Prelistujte si náš produktový list on-line

Prelistovať on-line
Otvorí katalóg v novom okne

Prelistujte si konštrukčný katalóg on-line

Prelistovať on-line
Otvorí katalóg v novom okne

Máte záujem o suchý vyrovnávací podsyp CEMWOOD?

Toto je výsledok našej práce!

0

litrov

0

Pozitívnych hodnotení produktov

0

Rokov skúseností

Šetrný k prírode

Podsypy CEMWOOD sa vyrábajú z dreva z regulovaného lesného hospodárstva. Sú 100% recyklovateľné. Ide o produkty s negatívnou uhlíkovou stopou.

Stabilnosť

Podsypy CEMWOOD sú stabilné a majú nulovú dodatočnú sadavosť.

Kroková nepriezvučnosť

Podsypy CEMWOOD okrem vyrovnania krivých podláh sú výborné aj ako zvukový izolant.

Ľahký materiál

Podsypy CEMWOOD patria medzi najľahšie suché vyrovnávacie podsypy na SR. Ich objemová hmotnosť sa pohybuje na úrovni 320 a 370kg/m3.

Rýchla a jednoduchá montáž

Podsypy CEMWOOD sú okamžite po vysypaní pochôdzne, bez vysychania a iných zbytočných prestojov, úspora nákladov na pracovnú silu

Trvácnosť

Podlahy s podsypmi CEMWOOD sú trvácne a odolné desiatky rokov.